Information

Over Monique Klaassen

Geboren: Dinxperlo 1967
1990-1995 Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens, Kampen

.

.

In mijn beeldende uitingen zoek ik naar
LICHT
RUIMTE
HELDERHEID

Er is een verlangen naar
SCHOONHEID
RUST
SERENITEIT

Een kortstondig zijn ergens tussen
HEMEL
&
AARDE

Monique Klaassen (2020)

.

Schilderijen Monique Klaassen (Dinxperlo 1967)

Gedurende de vijf jaren studie aan de Kunstacademie te Kampen (1990-1995) ontwikkelde mijn beeldtaal zich steeds verder van figuratie naar abstractie, waarbij het omslagpunt van figuratie in abstractie voor mij nog steeds een boeiend gegeven is. Binnen dit kader uit mijn vormentaal zich. In eerste instantie inspireerde de wereld en de natuur om mij heen mij en vertaalde zich dit steeds meer in een autonome vormentaal. Deze vormen heb ik in de jaren 1990-1998 in kleine schetsen met pen op papier getekend. Nu zijn deze schetsen vaak het uitgangspunt voor nieuwe schilderijen alhoewel er wel nieuwe vormen en ideeën bijkomen.

De vorm is meestal het uitgangspunt, de kleuren worden intuïtief gekozen. Verder is het aan het schildersproces hoe het schilderij er uiteindelijk uit  komt te zien. Dit ligt dus niet vast. Soms heeft dit als consequentie dat een schilderij in een vergevorderd stadium overschilderd wordt en tot een geheel nieuw schilderij leidt omdat ik het schilderij net niet goed genoeg vind.

Vaak probeer ik tot eenvoud te komen in mijn schilderijen. Dit lijkt makkelijker dan het is. Zo is het schilderij “Basic 6, 2013, 190 x 190 cm” geschilderd in meerdere lagen. De gele cirkelvorm bestaat uit zeventien lagen verschillende nuances geel. Het kostte deze zeventien lagen tot ik de juiste geeltoon tevoorschijn had gebracht en de vorm van de cirkel ook juist was.

Tekst (2017) Monique Klaassen

_JVR1952bBasic 6, 2014, 190 x 190 cm, acryl op katoen

De rode draad in de schilderijen van Monique Klaassen

De rode draad in mijn werk is het samenkomen van het onbewuste met het bewuste.

Dit geldt voor de manier waarop ik een schilderij schilder (technisch, houding t.a.v. het schilder proces) maar ook voor het thema waarbinnen ik werk. Daarnaast is het zoeken naar de juiste balans tussen hetgeen ik aan idee in mijn hoofd heb, welk gevoel ik bij dat idee heb en hetgeen zich in het schilderij aandient. Intuïtie is daarbij de leidraad.

Mijn schilderijen zijn niet beschrijvend of verhalend, alhoewel zij een zeer persoonlijke basis hebben. Dit persoonlijke probeer ik te verbinden met het universele en het collectieve. Daarnaast gaat mijn werk over schilderkunstige vraagstukken zoals het gebruik van een horizontale, verticale of diagonale lijn, kleurgebruik, vorm, transparante lagen en vervloeiïngen van verf.

Tekst (2013) Monique Klaassen

Über Monique Klaassen

Geboren: Dinxperlo 1967
1990-1995 Kunstakademie Contantijn Huygens, Kampen(NL)

Der rote Faden in der Malerei von Monique Klaassen

Der rote Faden in meinem Werk ist das Zusammenkommen von Unbewusstem und Bewusstem.

Das bezieht sich sowohl auf die Methode wie ich ein Bild male (was die Technik und die Einstellung hinsichtlich des Malprozesses betrifft), als auch auf das Thema, in dem ich arbeite. Parallel dazu ist es die ständige Suche nach der richtigen Balans zwischen der Idee in meinem Kopf, den die Idee begleitenden Gefühlen und wie sich das im Malprozess auswirkt. Intuition ist dabei der Leitfaden.

Meine Gemälde beschrieben und erzählen nicht, wenngleich sie doch eine sehr persönliche Ebene besitzen. Das Persönliche versuche ich mit dem Universellen und Kollektiven zu verbinden. Außerdem beschäftigt sich mein Werk mit Aspekten in der Malerei wie zum Beispiel die Verwendung von horizontalen, vertikalen oder diagonalen Linien, Verwendung von Farben, Form, transparenten Schichten und zerfließender Farbe.

Tekst (2013) Monique Klaassen

Übersetzung: Verena Winter von Reeken